Информацията в сайта е собственост на вестник „Старозагорски новини”. При използването й, позоваването на източника е задължително!

Два рехабилитирани багера влязоха в експлоатация в "Мини Марица-изток"

Един от рехабилитираните багериДва рехабилитирани кофововерижни багера ERs710 влязоха в експлоатация в добивните участъци на рудниците на "Мини Марица-изток" ЕАД. Рехабилитацията на тежкото минно оборудване е ключова задача в Инженерния план за развитието на дружеството и гарантира сигурността на доставките на въглища към топлоелектрическите централи в комплекса "Марица изток".

Договорът за "Рехабилитация на ел. частта и подмяна на системата за управление на багери ERs710" е сключен през декември 2016 година с "Обединение Багери ЕRs710", с партньори в обединението: Актемиум Беа Балкан (водещ партньор), Енергоремонт холдинг и Българска енергетика, на обща стойност 7 606 900 лв.

Първият багер ERs710 е пуснат в експлоатация на 15 септември в рудник "Трояново-1", вторият багер ERs710 е пуснат в експлоатация на 3 ноември в рудник "Трояново-3". Рехабилитацията на третия багер ERs710 в рудник "Трояново-1" ще започне през май 2018 г., съобщиха от пресцентъра на дружеството.

За системата на управление на този тип багери е избрана високопродуктивна комбинация от компоненти за автоматизация, базирана на мощен централен програмируем контролер и модули за децентрализирана периферия, която използва оптични и медни линии за изграждане на полева комуникационна мрежа (ProfiBus, Profinet). Въртящите и ходовите механизми са преоборудвани с честотни преобразуватели. Новите електроуредби са поставени в реконструирани и прахоуплътнени ел. зали. За да се улесни обслужването на багерите, кабините за управление са оборудвани с удобни операторски пултове, нови монитори с LCD дисплеи и климатици.

Траен ефект от завършените проекти е повишаването на ефективността на работа и минимизирането на авариите и разходите за експлоатация и поддръжка, уточниха от пресцентъра на дружеството.

Очакваното изпълнение на инвестиционната програма на "Мини Марица-изток" ЕАД на 2017 година е 60 милиона лева.

(СН)